Biga Günlüğü

  

   
   

 

Yazdır16.4.2022 21:33:08

Sağlık; fiziksel, ruhsal ve sosyal iyilik hali… Bu tanım ile birçok unsuru içinde barındırıyor… Günlük hayatta yapılan birçok iş ve işlemin sağlığı etkileyen bir yanı olabilir, Ama sağlığa çıkan her bir yol, halkın ve kişinin sağlığını riske edebilir… İçinde “sağlık sunumu” olan her iş ve işlem sizce, sağlık meslek mensupları tarafından yapılıyor mu?... Bazı durumlarda sağlık çalışanı olmayanlar tarafından da yapılan işlemler var, piyasalarda… Sağlık çalışanı olmayanlarca sunulan sağlık hizmeti bir halk sağlığı sorunu değil midir? Kimler sağlık hizmeti sunamaz, düşündünüz mü? Mesela, doğum koçları, doğum yaptırmaya yetkili mi? Sadece pilates sertifikası ile hayatında sağlık ile ilgili başka bir eğitim almamış kişi, sertifikasına dayanarak bel fıtığına, duruş bozukluğuna çözüm olabilir mi? Hiç beslenme üzerine lisans eğitimi bulunmayan kişiler beslenme uzmanı sayılır mı? Enerji uzmanı, kuantum danışmanı ile psikoloji düzeliyorsa klinik psikologlar dört sene lisans eğitimi üzerine neden iki yıl daha yüksek lisans yapıyor? Yaşam koçunuza paranızı nasıl değerlendirebileceğinizi veya bugün sinemaya mı yoksa tiyatroya mı gidebileceğinizi sorabilirsiniz, dertlerinizi sadece anlatabilirsiniz ama sağlık ve tedaviniz ile ilgili çözüm isteyemezsiniz, hayatınız bu kadar ucuz mu? Sizce aktarlar, ilâç bilimini bilerek mi size otları, bitkileri, karışımları öneriyorlar? Bu sorular uzayıp gider, cevapları da bellidir ama toplumda sağlık çalışanı olmayanlarca sağlık hizmeti sunumu da devam edip gitmemeli… Göz görmeyince gönül katlanır mı bilinmez ama Sağlık Bakanlığından ruhsatlı olmadıkları için düzenli denetimine tabi olmayan bu işletmeler gözden kaçar dururlar ama halk sağlığını da en çok onlar tehdit ederler… Üstelikte, sağlık hizmeti sunmaya yetkili lisanslı, ruhsatlı kuruluşlar Sağlık Bakanlığı tarafından düzenli ve yılda biz diyelim 40 siz deyin 30 defa denetlenirlerken… Sağlık ile ilgili meslekler; 1219 sayılı Tababet Ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun Ek 13. Maddesinde tanımlanmış ve ilgili yönetmelik ile düzenlenmiştir. Sağlık hizmet sunumunda çalışan HER BİR YETKİLİ KİŞİ; Görevlerini, almış oldukları eğitimler ile kazanmış oldukları mesleki bilgi ve beceriler doğrultusunda, verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak, diğer sağlık çalışanları ile birlikte ekip anlayışı içerisinde, multidisipliner yaklaşımla ve sağlık hizmeti sunumunun devamlılığı esasına bağlı olarak sağlık hizmeti vermeye yetkili olan ve SAĞLIK BAKANLIĞINDAN ÇALIŞMA İZNİ olan kişilerdir. Kanun ile belirlenmiş sağlık meslek mensupları: Tabip, Diş Tabibi, Eczacı, Hemşire/Hemşire Yardımcısı, Ebe/Ebe Yardımcısı, Klinik Psikolog, Fizyoterapist/Fizyoterapi Teknikeri, Odyolog/Odyometri Teknikeri, Diyetisyen, Dil ve Konuşma Terapisti, Podolog, Sağlık Fizikçisi, Radyoterapi Teknikeri, Anestezi Teknisyeni/Teknikeri, Tıbbi Laboratuvar Teknisyeni/Teknikeri, Patoloji Teknikeri, Tıbbi Görüntüleme Teknisyeni/Teknikeri, Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri, Diş Protez Teknikeri, Tıbbi Protez ve Ortez Teknisyeni/Teknikeri, Ameliyathane Teknikeri, Adli Tıp Teknikeri, Diyaliz Teknikeri, Perfüzyonist, Eczane Teknikeri, Ergoterapist/Ergoterapi Teknikeri, Elektrofizyoloji Teknikeri, Mammografi Teknikeri, Optisyen, Acil Tıp Teknisyeni/Teknikeri, Sağlık Bakım Teknisyenidir. Kanun ile belirlenmiş sağlık hizmetlerinde çalışan diğer meslek mensupları ise: Psikolog, Biyolog, Çocuk Gelişimcisi, Sosyal Çalışması/Sosyal Hizmet Uzmanı, Sağlık Eğitimcisi/ Tıbbi Teknolog, Sağlık İdarecisi, Çevre Sağlığı Teknisyeni/Teknikeri, Yaşlı Bakım Teknikeri/Evde Bakım Teknikeri, Tıbbi Sekreter, Biyomedikal Mühendisi, Biyomedikal Cihaz Teknikeri, Gerontologdur. Bu tanımların dışında kalan kişi ve işlemler sağlık hizmetini kirletebilirler… Yetkisiz sağlık hizmetini sunmaları halinde risk almış olurlar, halk sağlığını tehdit ederler ve sorumlu olurlar… İşte tam da bu noktada diyorum ki, tanımlı sağlık meslek mensubu değilseniz, sağlık hizmetlerini sunmaya soyunmayın, sağlık hizmetlerini kirletmeyin… Neden mi? Ehil olmayan bir işi sunarken bir kişi bedensel, ruhsal bir zarar görürse, sakat kalırsa, vefat ederse tüh diyerek giden geri gelmeyecektir de ondan.. Ayrıca piyasadaki kötü deneyimler, bireylerinde bilinen işlemlerden uzaklaşmalarını neden olurlar… Yetkisiz sağlık hizmeti sunanları önlemek hepimizin görevidir… Siz; siz olun, sağlık hizmeti almadan önce, kişinin lisans eğitiminin ne olduğunu mutlaka sorun… Ve etrafınızda gördüğünüz bu kişi ve işlem yapan işyerlerini eski adıyla Alo 184’e yeni uygulama ile 112 üzerinden ihbar ediniz, bu bir vatandaşlık görevidir, unutmayınız.. Diploması veya meslek belgesi olmadan kanun ile tanımlanan sağlık meslek mensuplarının yetkisinde olan bir işi yapan veya bu unvanı takınanlar bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki yüz günden beş yüz güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır… Sağlık hata affetmez, giden bir cana olur, yetkisiz sağlık hizmeti sunanlara meydan verilmemeli…